Tibetansk medicin

dansktalende læge

foredrag om medicin ved Bhuti Losang

Forsiden

 

 DRIVHUSET

 

 

 

 

 

er vært ved Læge Bhuti Losangs besøg
januar 2022.

Bhuti Losang taler dansk og
har boet i Danmerk i mere end 25 år.
 

Foredag i templet til januar
 OM TIBETANSK MEDICIN,
. Entre 50 kr.

Konsultation 550 kr, husk urinprøve
Bestil tid til konsultation: 98645655

lørdag formiddag, eftermiddag
eller søndag formiddag.
 

Konsultationerne tager ca 45 minutter.

I Templet vil vi praktisere Medicin - Buddha praksis med vejledning lørdag eftermiddag 15-17 og
søndag formiddag 9-11
entre gratis.
 


Foredraget pm tibetansk Medicin kan indeholde nogle af disse informationer i uddybet tilstand:

Tibetansk Medicin:

Inden for tibetansk medicin er der to koncepter:
Forståelse og anvendelse. 

Forståelse beskrives i fire punkter:

1.      
Forholdet mellem krop og sind undersøges i tre aspekter:
Naturen af forbindelsen mellem krop og sind mellem undfangelse og fødsel, gennem livet og ved døden.

2.
Årsager til sygdomme og betingelser for udbrud af sygdomme.

3. 
Fire grundlæggende helbredelsesmetoder: kost, opførsel, urter og yderligere helbredelsesmetoder, der oversættes bogstaveligt som ”at ændre” på tibetansk.

4. 
Forståelsen af lægen selv, lægens syn, meditation og opførsel.

Hvad angår tiden mellem undfangelse og fødsel, mener buddhister, at der har været tidligere liv, og at synet i og kvaliteten af det nye liv afhænger af vores karma fra tidligere liv.

Hvis vi har opført os overvejende positivt, er resultatet behagelige betingelser i det næste liv, mens ødelæggende handlinger resulterer i fødsel under ubehagelige betingelser.

Livets oprindelse beskrives som den ”12-leddede årsagskæde”, som fører til en eksistens med tilknytning set i kredsløbet i ”Livets Hjul”.

De tolv trin starter med uvidenhed ud af hvilken springer vaner, som danner basis for bevidsthed, der gør at man er bevidst om en selv og andre/andet . De andre trin er sanseindtryk, kontakt, følelse, trang, tilknytning, tilblivelse, fødsel og alderdom og død.

Reinkarnation finder sted i forhold til denne model.

Livet skabes gennem denne proces i følge med de fem elementer: jord, vand, ild, luft og rum. Den fysiske krop bliver til gennem forbindelsen mellem den ”røde essens” og den ”hvide essens” fra henholdsvis moderen og faderen. Disse essenser (tib: thighle) udgør som følge af deres egen natur de fem elementer. Oven i dette findes der for hvert af de fem elementer en tilsvarende energivind, som på tibetansk kaldes ”lung” eller ”prana” på sanskrit. Lung oversættes ofte med ”energivind”, og dets mening er blot ”vind”. På denne måde findes der en energivind for jord, vand, ild, vind og luft.

Tre elementer er forbundet ved undfangelsen: Moderen og faderens hvide og røde essens, som er de fem elementers natur, bevidstheden der kommer fra bardoen, tilstanden mellem død og genfødsel og endelig den ”karmiske energivind”. Der skelnes mellem visdomsvind og karmisk vind. Dette er beskrivelsen af en mere raffineret del af processen, som ellers også ofte omtales som mødet mellem den røde og den hvide essens.

Efter undfangelsen vokser fostret uge for uge under indflydelse af karmiske energivinde. Buddha selv gav specifikke belæringer om denne proces i sutraen Gawo Namschug. Forklaringer kan også findes i tekster, som beskriver grundskolen (tib: ngøndro) såvel som i "The Jewel Ornament of Liberation" af Gampopa. Der gives identiske belæringer om denne beskrivelse af livets oprindelse i alle tibetanske skoler.

Forbindelsen mellem kroppen og sindet gennem livet beskrives på den måde, at kroppen er afhængig af de fem elementer, og at kroppens tilstand bestemmes af tre faktorer, som på tibetansk kaldes ”lung, tripa og bekän”, ofte oversat som ”luft, galde og slim”. Når luft, galde og slim, hver med fem underopdelinger, balancerer i harmoni med hinanden, oplever vi velvære, og ellers sygdom. På det åndelige plan kan de tre understøttes af begær (lung), vrede (tripa) og uvidenhed (bekän).

Dødsprocessen beskrives på den måde, at elementerne, kroppens grundlæggende bestanddele, opløses og mister deres kraft. De indledende tegn på døden, som kan forekomme i virkeligheden eller i drømme, beskrives. Disse tegn beskrives ikke kun inden for den tibetanske medicins rammer, men også i mange andre bøger, såsom værker af Raga Azi, som på tibetansk bærer titlen ”Ritrö”. De bliver også beskrevet i Bardo Thödol, kendt i vesten som Den Tibetanske Dødebog.

Inden for tibetansk medicin definerer man tre årsager til sygdomme: Karma fra tidligere liv, dårlige levevilkår  og en kombination af karma og dårlige levevilkår. Hvis nogen har god karma fra tidligere liv, bliver han eller hun født ind i en familie med gode gener med et godt helbred og bliver kun sjældent syg. Levevilkår er afhængige af faktorer såsom næring, livsstil, hygiejne osv.